Bilder från loppet 2016

Nu finns det bilder på webbsidan, klicka här för att se dem. Fotograferade gjorde Maria Frisk och Bo Eklund.

Och ännu fler idag 5/6.